Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøter i SARK og JW5E 6. mars 2019

Innkalling til årsmøte i JW5E – Svalbardgruppen av NRRL

Dagens dato: 11.02.2019

Sted: Klubblokalet, radiobua.

Tid: 06.03.2019 kl. 19:00

Det sittende styret er:

Sander Solnes (leder)

Jan Olav Sæter (nestleder)

Terje Weiseth (kasserer/sekretær)

Anders Ringheim (styremedlem)

Det er valg til styret i år. Det skal velges nytt styre på fire og en revisor med vara. Sander og Jan Olav stiller til gjenvalg. Terje har flyttet og stiller ikke til gjenvalg. De som ønsker å bidra eller være med på å forme framtiden for radioklubben kan gjerne stille til valg.

Saksliste er:

 1. Åpning
  1. Godkjenning av innkalling
  1. Valg av ordstyrer
  1. Valg av referent
  1. Valg av to til å (med)undertegne protokollen.
 2. Styrets beretning
 3. Regnskap
 4. Fastsetting av kontingent
 5. Budsjett
 6. Lovendringer
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Saker til årsmøte må meldes til styret innen 22. Februar. Det er behov for å diskutere noen endringer i ”Lover for JW5E – Svalbardgruppen av NRRL”. Det er hovedsakelig forenklinger og presiseringer.

Hilsen Sander

Innkalling til årsmøte i SARK – Svalbard Amatør Radio Klubb

Dagens dato: 11.02.2019

Sted: Klubblokalet, radiobua.

Tid: 06.03.2019 kl. 19:00

Det sittende styret er:

Sander Solnes (leder)

Jan Olav Sæter (nestleder)

Terje Weiseth (kasserer/sekretær)

Anders Ringheim (styremedlem)

Det er valg til styret i år. Det skal velges nytt styre på fire og en revisor med vara. Sander og Jan Olav stiller til gjenvalg. Terje har flyttet og stiller ikke til gjenvalg. De som ønsker å bidra eller være med på å forme framtiden for radioklubben kan gjerne stille til valg.

Saksliste er:

 1. Åpning
  1. Godkjenning av innkalling
  1. Valg av ordstyrer
  1. Valg av referent
  1. Valg av to til å (med)undertegne protokollen.
 2. Styrets beretning
 3. Regnskap
 4. Fastsetting av kontingent
 5. Budsjett
 6. Lovendringer
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Saker til årsmøte må meldes til styret innen 22. Februar. Det er behov for å diskutere noen endringer i  ”Lover for SARK – Svalbard Amatør Radio Klubb”. Det er hovedsakelig forenklinger og presiseringer.

Hilsen Sander